Tại trường Nhật ngữ Hiroshima Academy dành cho người nước ngoài bạn sẽ được trợ giúp về việc học lên Đại học và xin việc sau này tại Nhật bản. Từ đội ngũ giáo viên giỏi,u tú,giàu kinh nghim sẽ đưa ra những bài giảng dễ hiểu và gần gũi nhất
Japanese | Vietnam | Chinese
Tiến lên Đại học và hướng tới cuộc sống của một sinh viên ,ngoài ra việc sinh sống tại xã hội Nhật bản sẽ giúp học sinh tiếp cận tốt nhất với tiếng Nhật để rồi cùng nhau đạt được những mục tiêu của mình

 


Tháng 10 năm 2013
Cập nhật số người đang theo học tại trường .chi tiết new

Tháng 4 năm 2013 Các hoạt động ngoại khóa
Để hiểu rõ thêm về văn hóa Nhật bản ,các thầy cô cùng với lưu học sinh đã đi đến thành Fukuyama.chi tiếtnew 
>
 
   
Phương châm bảo vệ thông tin cá nhân | Liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân
Copyright (c)Kyobun Inc. All Rights Reserved.